Update 15 december 2020: zittingen en de lockdown maatregelen

20-12-2020 | Actueel

De per heden, 15 december, door de overheid ingevoerde aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. De RvA volgt daarmee het beleid van de overheidsrechtspraak. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheidsrichtlijnen.

Op dit moment (15 december) is nog niet geheel duidelijk hoe de hotels e.d. omgaan met de verhuur van hun zalen tot en met 19 januari 2021. Dit wordt op dit moment geïnventariseerd. Indien een locatie niet beschikbaar blijkt, wordt gezocht naar een alternatieve locatie of, in overleg met partijen, arbiters en secretaris of een videozitting mogelijk en gewenst is. Zo nodig hoort u hiervan tijdig voor de datum van de zitting.

Vanwege de grootte van de beschikbare zittingsruimtes in combinatie met de anderhalve-meter-norm is het aantal personen dat aan de zitting kan deelnemen aan een beperkt maximum verbonden. Bij de uitnodiging voor de zitting wordt dit maximumaantal deelnemers medegedeeld.
Mocht een partij meer dan dit maximumaantal personen willen laten deelnemen, dan kan dat via een videoverbinding. Bij zittingen op kantoor van de RvA kan de RvA dit verzorgen, bij zittingen elders in het land, dient de partij daarvoor in beginsel zelf te zorgen.
Indien iemand de zitting niet kan bijwonen vanwege thuisquarantaine, is dat in het algemeen geen reden om de zitting te annuleren. Deze persoon kan de zitting dan bijwonen via videoverbinding (zie hierboven).  

Bij de eventuele bezichtiging streeft de RvA ernaar om het aantal personen dat daaraan fysiek deelneemt zo beperkt mogelijk te laten zijn. Degenen die niet fysiek aanwezig zijn, kunnen dan door wel aanwezigen per telefoon/video (Facetime, Whats App video etc.) op de hoogte worden gehouden.
Verder dient men bij de eventuele bezichtiging steeds een mondkapje te dragen.

Overig nieuws