update 13 augustus 2021: zittingen en de maatregelen tegen Corona

16-08-2021 | Actueel

De per 13 augustus jl. door de overheid verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. De RvA volgt daarmee het beleid van de overheidsrechtspraak. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheidsrichtlijnen.
 

Overig nieuws