Coronavirus

16-03-2020 | Actueel

In verband met de overheidsmaatregelen om te verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn alle mondelinge behandelingen in de periode vanaf dinsdag 17 maart tot en met donderdag 30 april afgelast. Deze worden verzet naar een latere datum.

In daarvoor in aanmerking komende geschillen zal partijen gevraagd worden of het geschil op de stukken kan worden afgedaan. Partijen ontvangen van een en ander schriftelijk (per mail) bericht. Of de zittingen in mei a.s. ook moeten afgelast, wordt medio april a.s. bezien.
De schriftelijke procedures lopen gewoon door en nieuwe zaken kunnen normaal worden aangebracht. Het kantoor van de RvA is bereikbaar. Bij kort gedingen bepaalt de Voorzitter, in overleg met partijen, of de zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed). Als er in dergelijke zaken een zitting volgt, wordt die waar mogelijk digitaal (via GoToMeeting of Zoom) gedaan.
Omdat wordt gewerkt met een minimale bezetting op kantoor kan het iets langer duren voordat u een reactie krijgt. Wij hopen op uw begrip daarvoor.
 

Overig nieuws