home > Woningborg > Reglement

Reglement

Onze Woningborg-geschillenprocedures zijn gebaseerd op de regels in het Woningborg Geschillenreglement 2024 (voluit: 'Geschillenreglement ten behoeve van woningen/appartementsrechten met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling') van Woningborg (voluit: ‘Woningborg N.V. te Gouda’).

Dit reglement is van toepassing op alle Woningborg-geschillen1 die vanaf 1 januari 2024 aanhangig worden gemaakt en waarbij de in de overeenkomst genoemde verkrijger2 in het bezit is van het Woningborg-certificaat. Het reglement gaat vergezeld van een toelichting. Voor geschillen die voor 1 januari 2024 aanhangig zijn gemaakt, geldt het Woningborg Geschillenreglement 2015.

U kunt hier de volgende documenten lezen en/of downloaden:
Woningborg Geschillenreglement 2024
Toelichting op het Woningborg Geschillenreglement 2024

Woningborg Geschillenreglement 2015
Toelichting op het Woningborg Geschillenreglement 2015

1 Hieronder vallen alleen de volgende modelovereenkomsten van Woningborg N.V.: de koop-/ aannemingsovereenkomsten voor eengezinshuizen en appartementsrechten, de aannemingsovereenkomsten voor eengezinshuizen en appartementsrechten en de koopovereenkomsten voor gereedgekomen eengezinshuizen en appartementsrechten.
2 Met de verkrijger in de zin van de overeenkomst wordt voor de toepassing van het Geschillenreglement tevens bedoeld de garantiegerechtigde in de zin van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

 

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.