home > AIG

AIG

AIG

U heeft een geschil over een woning met een GIW-garantiecertificaat dat:
a)    begint met een W; én
b)    waarvoor het contract is afgesloten ná 1 januari 2007; én
c)    in dat contract (meestal in artikel 13 of 14 getiteld ‘geschillenbeslechting’) of het daarbij behorende aanhangsel is bepaald dat alle geschillen worden beslecht door arbitrage conform het Geschillenreglement van de Stichting (AIG) Arbitrage Instituut GIW-woningen?
Dan kunt u dat geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). Onze geschillenprocedure en onze manier van werken zijn erop gericht het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.
U vindt een korte toelichting op aig-geschillen.
Hiernaast, onder ‘direct naar’, vindt u ook links naar de benodigde achtergrondinformatie, formulieren en documentatie.

Let op: zijn a) en/of b) niet op u van toepassing? Dat wil zeggen: begint uw certificaatnummer niet met een W of dateert uw overeenkomst van vóór 1 januari 2007? Raadpleeg dan onze pagina garantiewoninggeschillen en eventueel de geschillenwijzer.

Let op: de voorwaarden b) en c) gelden niet als u met uw wederpartij hebt afgesproken arbitrage aan te vragen overeenkomstig artikel 28 van het Geschillenreglement AIG d.d. 1 januari 2015.

 

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.