home > GIW > GIW-geschillen

GIW-geschillen

U heeft een geschil over een woning met een GIW-garantiecertificaat dat begint met een W én waarvoor het contract is afgesloten vóór 1 januari 2007? Dan kunt u dat geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). Onze geschillenprocedure en onze manier van werken zijn erop gericht het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Hieronder vindt u een korte toelichting. In die toelichting en ook hiernaast, onder ‘direct naar’, vindt u links naar de benodigde achtergrondinformatie, formulieren en documentatie.

Let op: begint uw certificaatnummer niet met een W of dateert uw overeenkomst van na 1 januari 2007? Raadpleeg dan onze pagina garantiewoninggeschillen en eventueel de geschillenwijzer.

Inhoud

> Welke geschillen
> Regels en werkwijze
> Wat u moet weten
> Hoe u te werk kunt gaan
> Vragen

Welke geschillen

Onze geschillenprocedure is gebaseerd op het Arbitragereglement GIW van het GIW (Stichting Garantie Instituut Woningbouw te Rotterdam). Welke klachten/geschillen worden behandeld als GIW-geschil (d.w.z. volgens het arbitragereglement van het GIW d.d. 1 januari 2015 tegen een laag vast tarief) kunt u lezen in de overeenkomst of de garantie- en waarborgregeling (afhankelijk van het jaar waarin u de overeenkomst heeft gesloten).
Meestal betreft dit relatief eenvoudige klachten/geschillen over:
a.    de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw (het niet voldoen aan garantienormen);
b.    bouwkundige gebreken en tekortkomingen geconstateerd bij oplevering en/of binnen drie maanden daarna;
c.    het met sub b. verband houdende 5% opschortingsrecht van de verkrijger als bedoeld in artikel 11A of 14A van de Algemene Voorwaarden.

Alle geschillen over andere dan de onder a tot en met c genoemde punten worden niet beslecht als GIW-geschil, maar overeenkomstig het reglement of de statuten van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Het tarief is ook voor deze (meestal ingewikkelder) geschillen meestal gunstig, zij het niet zo laag als in GIW-geschillen. Informatie over procederen in deze geschillen vindt u op het algemene deel van de website van de RvA: hoe werkt procederen bij de rva?

Let op: partijen in een geschil betreffende een GIW-garantiewoning kunnen altijd samen besluiten over al hun geschillen arbitrage bij het AIG aan te vragen (zie hierover artikel 28 van het Geschillenreglement AIG). Doen partijen dit, dan gelden het Geschillenreglement en het lage tarief van de Stichting AIG. Informatie hierover treft u aan op de pagina AIG-geschillen.

Regels en werkwijze

In het rolreglement wordt aan de hand van het Arbitragereglement GIW het verloop van de gehele procedure en de eisen waaraan die op ieder moment moet voldoen, uitvoerig omschreven.
Naar het reglement en het rolreglement.
Reglement en rolreglement kunnen voor u als niet-jurist taaie materie zijn. Daarom lichten we de hoofdlijnen van een geschilprocedure bij de RvA, welke soorten procedures er zijn en wat daarin van u wordt verwacht nog eens apart toe in hoe werkt de procedure?

Wat u moet weten

Bij het aanhangig maken van een geschil moet griffiegeld worden betaald. Per 1 januari 2024 is dat € 320. Voor de verkrijger/consument zijn dit in de regel ook de maximale kosten voor de gehele procedure. Meer over de kosten kunt u lezen in het Arbitragereglement GIW 2015.

Hoe u te werk kunt gaan

Als u een geschil aanhangig wilt maken, lees dan eerst hoe werkt de procedure?. Daarin wordt in grote lijnen omschreven welke soorten GIW-geschillen er zijn, hoe een procedure verloopt, en wat daarin van u wordt verwacht.
Vervolgens downloadt u het aanvraagformulier arbitrage dat op uw geschil van toepassing is (gewone of opleveringsarbitrage). Bij het invullen kunt u gebruikmaken van de bijbehorende handleiding.

Vragen

Het antwoord op eventuele vragen vindt u vaak in veelgestelde vragen. Als u daarin of elders in de toelichting en documentatie het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, raadpleeg dan het Arbitragereglement GIW onder reglement. Als dat ook geen oplossing biedt, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.

 

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.