home > Stiwoga > Stiwoga-geschillen

Stiwoga-geschillen

U heeft een geschil over een woning waarop het Stiwoga Geschillenreglement van toepassing is? Dan kunt u dat geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). Onze geschillenprocedure en onze manier van werken zijn erop gericht het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Hieronder vindt u een korte toelichting. In die toelichting en ook hiernaast, onder ‘direct naar’, vindt u links naar de benodigde achtergrondinformatie, formulieren en documentatie.

Inhoud

> Regels en werkwijze
> Wat u moet weten
> Hoe u te werk kunt gaan
> Vragen


Regels en werkwijze

Onze geschillenprocedure is gebaseerd op het Stiwoga Geschillenreglement van Stiwoga.
In het rolreglement wordt aan de hand van het Stiwoga Geschillenreglement het verloop van de gehele procedure en de eisen waaraan die op ieder moment moet voldoen, uitvoerig omschreven.
Naar het reglement en het rolreglement.
Reglement en rolreglement kunnen voor u als niet-jurist taaie materie zijn. Daarom lichten we de hoofdlijnen van een geschilprocedure bij de RvA, welke soorten procedures er zijn en wat daarin van u wordt verwacht nog eens apart toe in hoe werkt de procedure?

Wat u moet weten

Bij het aanhangig maken van een geschil moeten aanvraagkosten worden betaald. Per 1 januari 2024 zijn deze € 450. Voor de verkrijger/consument zijn dit in de regel ook de maximale kosten voor de gehele procedure. Meer over de kosten vindt u in het Stiwoga Geschillenreglement.

Hoe u te werk kunt gaan

Als u een geschil aanhangig wilt maken, lees dan eerst hoe werkt de procedure?
Vervolgens downloadt u het aanvraagformulier arbitrage dat voor u van toepassing is. Bij het invullen kunt u gebruikmaken van de bijbehorende handleiding.

Vragen

Het antwoord op eventuele vragen vindt u vaak in veelgestelde vragen. Als u daarin of elders in de toelichting en documentatie het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, raadpleeg dan het Stiwoga Geschillenreglement onder reglement. Als dat ook geen oplossing biedt, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.