Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Woningborg-geschillen

Dit hoofdmenu geeft achtergrondinformatie over en een toelichting op het 'Geschillenreglement ten behoeve van woningen/appartementsrechten met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling' (hierna 'Woningborg Geschillenreglement') van Woningborg N.V. te Gouda (hierna 'Woningborg').

Het Woningborg Geschillenreglement 2015 is per 1 januari 2015 in werking getreden en is van toepassing op geschillen1 die op of na 1 januari 2015 aanhangig zijn gemaakt en waarbij de in de overeenkomst genoemde verkrijger2 in het bezit is van het Woningborg certificaat.

Is het geschil aanhangig gemaakt vóór 1 januari 2015 dan is het Woningborg Geschillenreglement 2010 van toepassing.

Wat u moet weten
Bij het aanhangig maken van een geschil moeten aanvraagkosten worden betaald. Per 1 januari 2020 zijn deze € 380,00. Voor de verkrijger/consument zijn dit in de regel ook de maximale kosten voor de gehele procedure. Meer over de kosten kunt u lezen in het Woningborg Geschillenreglement 2015.

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst "Hoe werkt de procedure?". Daarin wordt in grote lijnen omschreven hoe een procedure verloopt en wat daarin van u wordt verwacht.

Vervolgens downloadt u het aanvraagformulier "Model verzoek om arbitrage" dat op u van toepassing is. Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.

Het antwoord op eventuele vragen treft u meestal onder "veelgestelde vragen".

Als u een vraag heeft die niet beantwoord wordt in één van de overige documenten, kunt u het Woningborg geschillenreglement 2010 dan wel 2015 raadplegen.
Dit bevat de regels waarop de procedures in Woningborg geschillen zijn gebaseerd.

Is ook in het geschillenreglement het antwoord op uw vraag niet te vinden, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling garantiegeschillen
030 - 2 343 222
.


1Hieronder vallen alleen de volgende modelovereenkomsten van Woningborg N.V.: de koop-/ aannemingsovereenkomsten voor eengezinshuizen en appartementsrechten, de aannemingsovereenkomsten voor eengezinshuizen en appartementsrechten en de koopovereenkomsten voor gereed gekomen eengezinshuizen en appartementsrechten.

2 Met de verkrijger in de zin van de overeenkomst wordt voor de toepassing van het Geschillenreglement tevens bedoeld de garantiegerechtigde in de zin van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -