home > Geschillenwijzer

Geschillenwijzer voor GIW- en AIG-geschillen

Welke geschillenregeling voor u geldt, hangt van de beginletter van uw garantiecertificaat van GIW/AIG én van de datum waarop u de koop/aannemingsovereenkomst heeft afgesloten.

Beginletter w

•    Het nummer van uw garantiecertificaat van GIW/AIG begint met de letter W én uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 1 januari 2007?
Dan vindt u de voor uw geschil relevante informatie op GIW-geschillen.
•    Het nummer van uw garantiecertificaat van Woningborg/GIW/AIG begint met de letter W én uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten ná 1 januari 2007?
Dan vindt u de voor uw geschil relevante informatie op AIG-geschillen.

Beginletter s of b

•    Het nummer van uw garantiecertificaat van GIW/AIG begint met de letter S of de letter B én uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten ná 1 januari 2007?
Dan dient u zich te wenden tot de Geschillencommissie in Den Haag.
•    Het nummer van uw garantiecertificaat van SWK/GIW/AIG begint met de letter S of de letter B én uw koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 1 januari 2007?
Dan zijn er twee mogelijkheden:
I. Gaat uw geschil over:
a)    de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw;
b)    bouwkundige gebreken en tekortkomingen geconstateerd bij oplevering en/of binnen drie maanden daarna;
c)    het met sub b. verband houdende 5% opschortingsrecht van de verkrijger als bedoeld in artikel 11A of 14A van de Algemene Voorwaarden.
Dan vindt u de voor uw geschil relevante informatie op de website van de Geschillencommissie in Den Haag.
II. Gaat uw geschil over andere dan de hierboven onder a) tot en met c) genoemde punten? Dan kunt u uw geschil misschien voorleggen voor arbitrage door de RvA.