home > Garantiewoningen-geschillen

Een garantiewoninggeschil?

Op dit deel van de site van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA) vindt u alle informatie die u nodig heeft bij een geschil over een garantiewoning. U heeft een geschil over uw woning (woonhuis of appartement) en u heeft een Woningborg-certificaat? Of uw woning valt onder een garantieregeling van Stiwoga, AIG of GIW en het garantie- en waarborgcertificaat begint met een W? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de RvA.

Inhoud

> Een garantiewoninggeschil voor de rva
> Woningborg
> Stiwoga
> GIW
> AIG
> Vragen voor woningborggroep?
> Geen garantie- of waarborgregeling?

Een garantiewoninggeschil voor de rva

Welkom bij de afdeling garantiewoningen van de stichting Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA). Dit onderdeel van de site is uitsluitend bedoeld om informatie te geven over geschillen over garantiewoningen. Daaronder worden verstaan: woningen (waaronder ook appartementen vallen) waarop een garantie- en waarborgregeling van toepassing is.
In de volgende gevallen kunt u uw geschil voorleggen aan de RvA: u heeft een Woningborg-certificaat. Of uw woning valt onder een garantieregeling van Stiwoga, AIG of GIW én het garantie- en waarborgcertificaat begint met een W.
Onze geschillenprocedure en onze manier van werken zijn erop gericht het u als consument zo gemakkelijk mogelijk te maken. U kunt daarbij rekenen op een laag vast tarief. De hele procedure kost u als consument meestal niet meer dan de aanvraagkosten (van maximaal 445 euro). Als u voor meer dan 25 procent in het gelijk wordt gesteld, krijgt u die aanvraagkosten ook nog eens terug.

Woningborg

U heeft een geschil over uw woning en u heeft een Woningborg-certificaat (beginnend met de letter W)? U vindt de informatie die u nodig heeft op:
woningborg-geschillen.

Stiwoga

U heeft een geschil over een woning waarop het Stiwoga Geschillenreglement van toepassing is?
U vindt de informatie die u nodig heeft op:
Stiwoga-geschillen.

GIW

U heeft een geschil over een woning met een GIW-garantiecertificaat dat begint met een W én waarvoor het contract is afgesloten vóór 1 januari 2007? U vindt de informatie die u nodig heeft op:
giw-geschillen.
Let op: begint uw certificaatnummer niet met een W of dateert uw overeenkomst van ná 1 januari 2007? Raadpleeg dan de geschillenwijzer.

AIG

U heeft een geschil over een woning waarvoor geldt dat geschillen worden beslecht door arbitrage conform het Geschillenreglement van de Stichting (AIG) Arbitrage Instituut GIW-woningen?
Lees dan verder op: AIG
Let op: begint uw certificaatnummer niet met een W of dateert uw overeenkomst van vóór 1 januari 2007? Raadpleeg dan de geschillenwijzer.

Vragen voor woningborggroep?

Voor alle vragen over de Woningborg, Stiwoga en GIW-garantie- en waarborgregelingen die niet over de geschillenprocedure gaan, kunt u terecht bij Woningborggroep.

Geen garantie- of waarborgregeling?

Is op uw woning of appartement geen garantie- en waarborgregeling van toepassing? Dan kunt u uw geschil misschien voorleggen voor arbitrage door de RvA.
naar: ‘Wat doet de RvA