Verklarende woordenlijst

Wraking


wraking

Het kan zijn dat een partij niet gelukkig is met de keuze van de voorzitter voor een arbiter. Als hij dit gemotiveerd aan de RvA meldt, zal die arbiter zich vrijwillig kunnen terugtrekken, waarna de voorzitter een ander zal benoemen.

Als er reële twijfel mogelijk is over de onpartijdigheid van de arbiter en deze trekt zich niet vrijwillig terug, kan een partij hem daartoe bewegen via een wrakingsprocedure (lees in de artikelen 1033-1035 Rv hoe die procedure verloopt).

Een wrakingsprocedure speelt zich af voor de burgerlijke rechter. Door de dubbele check van belangenconflicten (door de voorzitter en de arbiters zelf; zie het menu “Bodemprocedures”), is een wraking overigens zeldzaam. Nog zeldzamer is een geslaagde wraking. De wrakingsregeling geldt ook voor de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris.