Verklarende woordenlijst

Wettelijke rente, wettelijke handelsrente


wettelijke rente, wettelijke handelsrente

Volgens artikel 6:119 BW bestaat de schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.

Volgens artikel 6:119a BW is in geval van handelsovereenkomsten (overeenkomsten die gesloten zijn door rechtspersonen of door natuurlijke personen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Historisch overzicht van de wettelijke rente van 6:119 BW:
per 01-04-1976:     8    %
per 01-01-1979:    10    %
per 01-04-1980:    12    %
per 01-01-1983:     9    %
per 01-04-1987:     8    %
per 01-01-1990:    10    %
per 01-07-1990:    11    %
per 01-01-1992:    12    %
per 01-07-1993:    10    %
per 01-01-1994:     9    %
per 01-01-1995:     8    %
per 01-01-1996:     7    %
per 01-07-1996:     5    %
per 01-01-1998:     6    %
per 01-01-2001:     8    %
per 01-01-2002:     7    %
per 01-08-2003:     5    %
per 01-02-2004:     4    %
per 01-01-2007:     6    %
per 01-07-2009:     4    %
per 01-01-2010:     3    %

Historisch overzicht van de wettelijke handelsrente van 6:119a BW:
per 08-08-2002   7        %
per 01-12-2002   10,35  %
per 01-01-2003   9,85   %
per 01-07-2003   9,1     %
per 01-01-2004   9,01   %
per 01-01-2005   9,09   %
per 01-07-2005   9,05   %
per 01-01-2006   9,25   %
per 01-07-2006   9,83   %
per 01-01-2007   10,58  %
per 01-07-2007   11,07  %
per 01-01-2008   11,20  %
per 01-07-2008   11,07  %
per 01-01-2009   9,50   %
per 01-07-2009   8,00   %
per 01-01-2010   8,00   %
per 01-07-2010   8,00   %

Voor het berekenen van de hoogte van de wettelijke (handels)rente over een vordering en informatie over de actuele tarieven zijn diverse websites beschikbaar.