Verklarende woordenlijst

Rapport Voor-Werk II


Rapport Voor-werk II is het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in 2000, tarieven aangepast aan de euro in 2002. Het bevat beleidslijnen die in het algemeen door de burgerlijke rechter - en ook door de scheidsgerechten van de RvA - worden gehanteerd bij de beoordeling van de vraag of bepaalde buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Lees meer over buitengerechtelijk kosten en andere kosten in het menu "Waarborgsom en kosten".