Verklarende woordenlijst

Deurwaardersexploit


Op grond van artikel 14 lid 7 Arbitragereglement RvA moet de Memorie van Eis in spoedgeschillen en aanbestedingsgeschillen bij deurwaardersexploit aan de wederpartij worden betekend.

Een deurwaardersexploit is een door een gerechtsdeurwaarder naar de eisen der wet uitgebracht stuk. Een deurwaardersexploit heeft een grote bewijskracht.

Ook de wet eist in bepaalde gevallen dat een boodschap door middel van een deurwaardersexploit wordt uitgebracht, zodat duidelijk is of en wanneer deze de geadresseerde mag worden geacht te hebben bereikt.