Verklarende woordenlijst

Vervaltermijn


Door het aflopen van een vervaltermijn vervallen rechten. 

Een belangrijk voorbeeld is de vervaltermijn voor verborgen gebreken in veel algemene voorwaarden. Als u na het verloop van die termijn (meestal 5 jaar, soms verlengd voor de duur van een onderhoudstermijn) een vordering aanhangig maakt die betrekking heeft op een verborgen gebrek, zal die vordering worden afgewezen.

Anders dan verjaring, kan verval van recht niet worden gestuit. Het enkele verstrijken van de termijn is fataal voor uw vordering.

De enige reden om een vordering toch toe te laten is, dat de wederpartij u willens en wetens aan het lijntje heeft gehouden, speciaal om de vervaltermijn te doen verstrijken.