Verklarende woordenlijst

GIW


Het Garantie Instituut Woningbouw bouwt zijn taken af sinds 1 januari 2010. De RvA behandelt sindsdien het grootste deel van de garantiewoning geschillen die voorheen doorhet GIW werden behandeld. Meer informatie hierover vindt u bij de Afdeling Garantiewoningen van deze website.