Verklarende woordenlijst

BW


BW is de afkorting van Burgerlijk Wetboek.