Verklarende woordenlijst

Voorzitter


De RvA heeft een voorzitter, die aan het hoofd staat van de organisatie. De voorzitter van de RvA beslist of verlof wordt verleend tot spoedbehandeling van een geschil, of tot behandeling in kort geding. Hij bepaalt de hoogte van de waarborgsom en benoemt het scheidsgerecht uit de leden van de RvA. Ook behandelt hij klachten van partijen. Indien de voorzitter verhinderd is zijn taken uit te oefenen, neemt de ondervoorzitter deze over. Zo lang er nog geen scheidsgerecht fungeert, neemt de voorzitter de benodigde beslissingen.

Een scheidsgerecht dat uit meer dan één persoon bestaat, heeft ook een voorzitter. Deze leidt de mondelinge behandeling en “vertegenwoordigt” het scheidsgerecht tijdens de procedure tegenover de partijen en andere betrokkenen.