Verklarende woordenlijst

Vonnis


Een procedure op tegenspraak voor de RvA wordt in het algemeen afgesloten met een vonnis. Daarin is vastgelegd het oordeel van arbiters over de ingestelde vorderingen en waarom zij tot dat oordeel zijn gekomen. Een vonnis is altijd schriftelijk. Een mondelinge uitspraak is geen vonnis. Tegen een mondelinge uitspraak kan dan ook geen hoger beroep worden ingesteld.

De arbitrale vonnissen van de RvA worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, omdat de RvA statutair is gevestigd te Amsterdam.