Verklarende woordenlijst

Verzoekschrift


Het geschrift waarbij een eisende partij het geschil bij de RvA aanhangig maakt. Dit geschrift wordt bij de RvA ook “memorie van eis” genoemd.

De burgerlijke rechter maakt onderscheid tussen verzoekschriftprocedures, waarin een verzoeker een verzoek indient in een verzoekschrift, en dagvaardingsprocedures, waarin een eiser een vordering indient in een dagvaarding. Aan het onderscheid zijn bepaalde gevolgen verbonden. In procedures voor de RvA wordt zo’n onderscheid niet gemaakt en worden de genoemde termen - en andere termen die daarmee verband houden - door elkaar gebruikt.