Verklarende woordenlijst

Vervallenverklaring van de instantie


Als de “instantie vervallen” wordt verklaard, wordt de procedure beëindigd, zonder dat wordt beslist over de ingestelde vordering. Dit betekent dat de vordering opnieuw aanhangig kan worden gemaakt.

De instantie kan bijvoorbeeld vervallen worden verklaard als een partij de van hem gevraagde waarborgsom na herhaalde herinnering niet betaalt, of nalatig blijft met het verstrekken van de nodige gegevens.

Heeft de wederpartij reeds kosten van processuele bijstand gehad, dan kan deze verzoeken om de vervallenverklaring uit te spreken bij scheidsrechterlijk vonnis, onder overmaking van de kosten van het depot daarvan bij de rechtbank.