Verklarende woordenlijst

Verknocht


Op grond van artikel 220 en 222 Rv kunnen zaken die “verknocht” zijn (aan andere zaken) worden verwezen, gevoegd, of samengevoegd behandeld.

In de voor de RvA toepasselijke artikelen 1046 Rv en 17-21 Arbitragereglement RvA wordt niet gesproken van “verknocht”, maar van “samenhang”. Zie hierover het menu “Samenvoeging van gedingen”.

Zaken zijn overigens in ieder geval verknocht als de beslissing in de ene zaak rechtstreeks en noodzakelijkerwijs invloed zal hebben op de beslissing in de andere zaak.