Verklarende woordenlijst

Uitstel


Of een partij uitstel kan krijgen voor de indiening van een processtuk, leest u in het Rolreglement.