Verklarende woordenlijst

Secretaris


De secretaris is de jurist die als adviseur aan het scheidsgerecht wordt toegevoegd. Als eenmaal een secretaris aan het scheidsgerecht is toegevoegd, verlopen alle contacten van partijen met het scheidsgerecht in beginsel via hem/haar.

Als een partij daartoe aanleiding ziet, kan zij de toegevoegde secretaris wraken op dezelfde gronden als die waarop een arbiter gewraakt kan worden. Zie

hiervoor onder wraking.