Verklarende woordenlijst

Secretariaat


“Het secretariaat” van de RvA is de administratieve afdeling van de RvA. Hier wordt de ingekomen post behandeld, worden de dossiers bijgehouden en worden zittingen voorbereid.

De medewerkers op het secretariaat hebben een administratieve achtergrond en hebben de functie van secretaresse.

Dat is een andere functie dan de functie van de juridisch secretaris die als adviseur aan het scheidsgerecht wordt toegevoegd.