Verklarende woordenlijst

Schikkingsvonnis


Een schikking kan worden vastgelegd in een schikkingsvonnis (art. 1069 Rv), dat dezelfde rechtskracht heeft als een gewoon arbitraal vonnis. De nakoming van een schikkingsvonnis kan dus – na verkrijging van een exequatur (verlof tot ten uitvoerlegging) – worden afgedwongen door executie.

Let op: tegen een schikkingsvonnis staat geen hoger beroep open.

Klik op de onderstaande link voor een voorbeeld van een schikkingsvonnis.

Voorbeeld schikkingsvonnis (art. 1069 Rv)