Verklarende woordenlijst

Samenhang


Twee arbitrageprocedures kunnen worden samengevoegd als er voldoende samenhang bestaat tussen de onderwerpen van beide. Zie hierover het menu “Samenvoeging van gedingen”.