Verklarende woordenlijst

Rv


Rv is de door juristen gebruikte afkorting van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.