Verklarende woordenlijst

Royement


Royement is - kort gezegd - het afbreken van de procedure. Dit kan altijd op verzoek van of met instemming van partijen gezamenlijk en in het geval bericht op een gevraagde uitlating over toestemming van de wederpartij binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft. 

In eerste aanleg kan dit ook alleen op verzoek van de eisende partij in het geval nog geen proceshandelingen zijn verlangd van de wederpartij. In appelgeschillen is voor deze situatie een bijkomende voorwaarde dat op de appeltermijn tenminste nog vier weken openstaat voor een eventueel principaal appel van de wederpartij.  

Let op: de term wordt bij de RvA anders gebruikt dan bij de burgerlijke rechter.

Bij de burgerlijke rechter wordt de zaak na een verzoek tot royement “van de rol gehaald”, maar is deze nog niet definitief beëindigd, omdat royement niet een in de wet geregelde vorm van beëindiging van een procedure is. Het royement is daar niet meer dan een administratieve handeling, vergelijkbaar met plaatsing op

de parkeerrol bij de RvA. Hetzelfde geschil kan dus door één der partijen terug worden gebracht voor dezelfde burgerlijke rechter, bijvoorbeeld als de andere partij een getroffen schikking niet nakomt.

Bij de RvA wordt een verzoek tot royement begrepen als een verzoek tot definitieve beëindiging van de procedure (vergelijkbaar met het “royeren” van een lid van een vereniging). Bedenk dus goed wat u wilt, voordat u om royement verzoekt.