Verklarende woordenlijst

ReŽle executie tot verrichten van rechtshandeling


ReŽle executie tot verrichten van rechtshandeling

Is iemand jegens een ander gehouden een rechtshandeling te verrichten, dan kunnen arbiters bepalen dat hun vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, of dat een door hen aan te wijzen vertegenwoordiger de handeling zal verrichten, tenzij de aard van de rechtshandeling zich hiertegen verzet of partijen zijn overeengekomen dat arbiters dit niet kunnen (artikel 3:300 lid 1 en 3:305 Burgerlijk Wetboek (BW)). Een arbitraal vonnis kan bijvoorbeeld de notariële akte tot levering van een registergoed vervangen (artikel 3:300 lid 2 BW).