Verklarende woordenlijst

Procesvolmacht


De link hieronder leidt naar een formulier voor het afgeven van een

procesvolmacht. Voor uitleg kijkt u onder "Gemachtigde / procesvertegenwoordiging".

Voorbeeld formulier procesvolmacht