Verklarende woordenlijst

Proces-verbaal


Proces-verbaal

  • van plaatsopneming
  • van getuigenverhoor
  • van de mondelinge behandeling

proces-verbaal van (spoed)plaatsopneming
Een (spoed)plaatsopneming eindigt met een proces-verbaal van (spoed)plaatsopneming. Daarin zijn de waarnemingen door de commissie tot spoedplaatsopneming vastgelegd (en geen oordeel over geschilpunten).

proces-verbaal van getuigenverhoor
Een getuigenverhoor wordt vastgelegd in een proces-verbaal van getuigenverhoor. De door de getuigen ondertekende verklaringen worden daar meestal aan gehecht.

proces-verbaal van mondelinge behandeling
Van de mondelinge behandeling wordt geen proces-verbaal gemaakt. Arbiters en secretaris maken aantekeningen voor eigen gebruik. De aantekeningen worden niet overgelegd. Indien er een gerechtelijke erkenning wordt gedaan tijdens een mondelinge behandeling, kan deze worden vastgelegd in het vonnis. Eventueel kan een partij daar ook na de mondelinge behandeling nog (schriftelijk) om verzoeken.