Verklarende woordenlijst

Procederen tegen verminderd tarief


Procederen tegen verminderd tarief

Deze regeling is per 1 juli 2020 vervallen.

Tot 1 juli 2020 gold de volgende regeling:

Er bestaat een regeling voor on- en minvermogende natuurlijke personen (dus niet voor rechtspersonen) om “tegen verminderd tarief” te procederen bij de RvA (de "gratis admissie" regeling die vroeger gold, is vervallen). De regeling geldt zowel voor eisers als voor verweerders.

Het verminderde tarief geldt uitsluitend voor de kosten van de RvA en niet voor de kosten van rechtsbijstand (een raadsman). Wie niet verzekerd is, maar toch rechtsbijstand wil en dit niet (helemaal) zelf kan betalen, kan de toevoeging van een advocaat aanvragen.

Samen met uw advocaat of het Juridisch Loket stelt u een aanvraag op voor procederen tegen verminderd tarief, die u indient bij de RvA.

Vroeger moest u daarbij een "Verklaring omtrent inkomen en vermogen" overleggen, die kon worden opgevraagd bij de gemeente. Sinds 2006 dient u een “ViValt” (alternatief voor de verklaring omtrent inkomen en vermogen) over te leggen. Anders dan de Raad voor de Rechtsbijstand, kan de RvA deze niet opvragen bij de Belastingdienst, maar moet u dat zelf doen. U kunt uw advocaat of het Juridisch Loket vragen u daarbij te helpen.

De RvA bepaalt of u in aanmerking komt aan de hand van de gegevens over uw inkomen en vermogen en de inhoudelijke gegevens over uw zaak.

Daarbij hanteert de RvA dezelfde maatstaven als de Raad voor Rechtsbijstand bij de toevoeging van een advocaat.

Er wordt een eigen bijdrage naar draagkracht opgelegd. De kosten die boven de eigen bijdrage uitkomen worden de partij “in debet gesteld”: zij worden hem wel in rekening gebracht, maar hij hoeft ze niet te betalen.

LET OP: ook al procedeert u tegen verminderd tarief en hebt u een toevoeging, u kunt wel kosten maken tijdens een procedure. U kunt namelijk wel worden veroordeeld in de kosten van rechtsbijstand van uw wederpartij, als die gelijk krijgt.

Van de andere kant kan uw wederpartij ook ongelijk krijgen. Als hij wordt veroordeeld om uw kosten te vergoeden, krijgt u (een deel van) uw eigen bijdrage aan de proceskosten terug.

Als uw wederpartij wordt veroordeeld proceskosten aan u te betalen, moet u de door de RvA “voorgeschoten” proceskosten terugbetalen.