Verklarende woordenlijst

Principaal appel


Het kan zijn dat meer dan één partij in een procedure zich niet kan vinden in het vonnis in eerste aanleg. Alle partijen kunnen hoger beroep instellen. Als niet alleen de appellant, maar ook de geïntimeerde het vonnis (deels) wil laten vernietigen, wordt het hoger beroep van de appellant aangeduid als “principaal appel” en het door de geïntimeerde ingediende hoger beroep als “incidenteel appel”.

Lees hierover meer in het menu “Hoger beroep” onder het hoofdje “principaal appel en incidenteel appel”.