Verklarende woordenlijst

Peremptoir


Peremptoir

Aan partijen worden termijnen gesteld, waarbinnen zij een bepaalde processuele handeling moeten verrichten (vb: indienen van een memorie van repliek). Zo’n termijn gaat vaak voorbij zonder dat die handeling is verricht.

Het kan zijn dat dan nog een uitstel wordt verleend en tenslotte een “peremptoir” uitstel. Blijft de processuele handeling ook na peremptoirstelling achterwege, dan is zij in principe ook niet meer mogelijk (vb: de procedure gaat verder zonder dat er een memorie van repliek is ingediend).

Partijen lezen dan in een daarop volgende brief van het secretariaat dat “akte” is verleend van het feit dat de processuele handeling niet is verricht.