Verklarende woordenlijst

Ontzeggen


Een partij kan in zijn vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, of de vordering kan hem worden ontzegd. Niet-ontvankelijkheid en ontzegging zijn beide een vorm van afwijzing. Voor het verschil in rechtsgevolg zie ontvankelijkheid.