Verklarende woordenlijst

Ontslag van instantie


Ontslag van instantie

Indien een eisende partij failliet gaat en de curator het geschil niet overneemt, kan een verwerende partij vragen om ontslag van de instantie. Daarbij wordt een eind gemaakt aan de procedure zonder dat over de vordering wordt beslist. De reden daarvoor mag duidelijk zijn. Van een partij mag niet worden verwacht, dat hij kosten maakt voor het voeren van verweer tegen een partij die door zijn faillissement en de ontbrekende toestemming van de curator niet in staat is om bij zijn ongelijk zijn wederpartij diens kosten te vergoeden.