Verklarende woordenlijst

Memorie


Partijen zetten hun standpunt in de schriftelijke fase van de procedure uiteen. De geschriften, waarbij zij dat doen, heten memories. De “standaard” memories zijn de memorie van eis, waarin de vordering is opgenomen, en de memorie van antwoord, die het verweer tegen die vordering bevat.

Daarna kunnen nog een memorie van repliek en een memorie van dupliek volgen, maar dat zal niet altijd het geval zijn.

Een uitgebreide chronologische beschrijving van de verschillende stappen in een procedure en voorbeelden van memories treft u aan in het menu “Bodemprocedures”. In de andere menu’s betreffende specifieke procedures leest u in welke opzichten die andere procedure afwijkt van de gewone bodemprocedure.

Een hoger beroep begint met een memorie van grieven, waarna nog een memorie van antwoord in hoger beroep volgt.

Als er een tegenvordering wordt ingediend, krijgen de memories ingewikkelder namen. Zie het menu “Conventie en reconventie”.