Verklarende woordenlijst

Marginale toetsing


Bij “volle” toetsing van een beslissing beoordeelt degene die toetst – vaak binnen bepaalde grenzen - opnieuw dezelfde vragen als degene die de eerdere beslissing heeft genomen.

Een voorbeeld van volle toetsing is de beoordeling in hoger beroep van een in de eerste aanleg gewezen vonnis. De toetsing wordt in dat geval begrensd door het “grievenstelsel”. Hierover leest u meer in het menu “Hoger beroep”.

Bij “marginale” toetsing van een beslissing beoordeelt degene die toetst of degene die de eerdere beslissing nam in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen.

Een voorbeeld van een marginale toetsing is de toetsing van een bindend advies in een vervolgprocedure bij de rechtbank die is ingesteld om de nakoming van het

gegeven advies af te dwingen. Hierover leest u meer onder “bindend advies”.