Verklarende woordenlijst

Kort geding


Een kort geding is een procedure waarin met spoed een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) wordt gevorderd, zonder dat een definitief oordeel wordt gegeven over de rechtsverhouding tussen partijen.

Na het kort geding kan die rechtsverhouding alsnog in een bodemprocedure of een spoedbodemprocedure aan de orde komen. In een bodemprocedure, wordt wel een definitief oordeel gegeven over de rechtsverhouding tussen partijen.

Lees meer in het menu “Kort geding”.