Verklarende woordenlijst

Klein geschil


Klein geschil

Een “klein geschil” is een door de Voorzitter van de RvA als zodanig aangemerkte gewone bodemprocedure. Kleine geschillen zijn niet per definitie eenvoudig te beoordelen of klein van omvang, al zal het dossier in de regel dunner zijn dan geschillen die een groot financieel belang betreffen. “Kleine geschillen” zijn geschillen met een (geschatte) eis in hoofdsom van € 5.000,00 of minder.

In een “klein geschil” wordt na de indiening van de memorie van eis en de memorie van antwoord overgegaan tot voorbereiding van de mondelinge behandeling. Schriftelijke repliek en dupliek blijven dus achterwege.