Verklarende woordenlijst

Juridische grondslag


Juridische grondslag

De onderbouwing van uw vordering bestaat uit een weergave van wat er aan de hand is (de feiten/feitelijke grondslag) en de juridische vertaling daarvan (de juridische grondslag).

Als uw wederpartij een deel van de aanneemsom niet betaald, of weigert een vóór de oplevering ontstane lekkage in het dak te herstellen, is de juridische grondslag: een tekortkoming (gebrek) in de nakoming van de aannemingsovereenkomst. In de aannemingsovereenkomst staat immers dat uw wederpartij verplicht is om te betalen/een dak zonder lekkages af te leveren.