Verklarende woordenlijst

Incidenteel appel
Als de geïntimeerde ook het vonnis in eerste aanleg wil aanvechten, kan hij dat doen bij principaal appel (in een aparte procedure), of bij incidenteel appel (in de reeds door de appellant aanhangig gemaakte appelprocedure).

Lees hierover meer in het menu “Hoger beroep” onder het hoofdje “principaal appel en incidenteel appel”.