Verklarende woordenlijst

Incident, incidentele vorderingen/procedures


Een “incident” of “incidentele procedure” is een procedure binnen een procedure. Een incident gaat over een onderwerp waarover moet worden beslist voordat in de eigenlijke procedure (de hoofdzaak) verder kan worden geprocedeerd.

U leest meer over incidenten in de volgende menu’s:

Algemeen:

Specifiek per soort (niet limitatief):