Verklarende woordenlijst

Herroeping


Herroeping

Herroeping (voorheen genaamd “request-civiel”) is een bijzonder rechtsmiddel dat is bedoeld voor als een uitspraak is gedaan op stukken, die achteraf vals blijken te zijn en soortgelijke omstandigheden, die zijn vermeld in artikel 1068 Rv.

Het gerechtshof van het ressort waar een arbitraal vonnis van de RvA is gedeponeerd (en dus niet een scheidsgerecht van de RvA) kan dat vonnis herroepen op de grond dat (art. 1068 Rv):

  1. het vonnis berust geheel of ten dele op na de uitspraak ontdekt bedrog, door of met medeweten van de wederpartij in de arbitrale procedure gepleegd;
  2. het vonnis berust geheel of ten dele op stukken die na de uitspraak blijken vals te zijn;
  3. een partij heeft na de uitspraak stukken die op de beslissing van het scheidsgerecht van invloed zouden zijn geweest en door toedoen van de wederpartij zijn achtergehouden, in handen gekregen.

Het effect van een geslaagd beroep op herroeping is vernietiging van het bestreden vonnis.

Het beroep moet in beginsel binnen drie maanden na de ontdekking van de herroepingsgrond bij dagvaarding worden ingediend bij het gerechtshof.