Verklarende woordenlijst

Rechtsmiddelen


Rechtsmiddelen

Een rechtsmiddel is een middel om een uitspraak van een rechtsprekende instantie aan te vechten.

De gewone rechtsmiddelen voor de burgerlijke rechter zijn:

  • verzet (tegen een verstekvonnis);
  • hoger beroep; en
  • cassatie.

Bij de RvA is uitsluitend hoger beroep mogelijk. Indien hoger beroep heeft plaatsgevonden, zijn de gewone rechtsmiddelen dus uitgeput.

Voor arbitrale vonnissen bestaat nog wel de mogelijkheid tot herroeping of vernietiging door de burgerlijke rechter.