Verklarende woordenlijst

Gemachtigde / procesvertegenwoordiging


Gemachtigde

In procedures bij de RvA kunt u zich laten vertegenwoordigen door wie u maar wilt. Als uw vertegenwoordiger (raadsman) geen advocaat is, moet u een procesvolmacht indienen. Daarin verklaart u dat u uw vertegenwoordiger de bevoegdheid geeft om u te vertegenwoordigen in één of meer procedures.

Uw raadsman kan ook in de memorie van eis of de memorie van antwoord opnemen dat u hem machtigt om de procedure te voeren. Als u dan de memorie mede ondertekent, geldt deze als procesvolmacht.

U kunt ook procederen zonder raadsman. Bedenk wel dat u misschien iets over het hoofd ziet dat wel wordt opgemerkt door een jurist die ervaring heeft met procederen.

De onderstaande link leidt naar een voorbeeld van een procesvolmacht.

Voorbeeld formulier procesvolmacht