Verklarende woordenlijst

Ge´ntimeerde


Ge´ntimeerde

De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd.

Wanneer de geïntimeerde ook zelf in hoger beroep wil opkomen tegen het in de eerste aanleg gewezen vonnis, kan hij dat doen door de indiening van een memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel. Hij wordt dan aangeduid als geïntimeerde in principaal appel, tevens appellant in incidenteel appel. De oorspronkelijke appellant, wordt dan aangeduid als appellant in principaal appel, tevens geïntimeerde in incidenteel appel.

Soms komen partijen op dezelfde dag in appel. In dat geval is niet de ene partij appellant in principaal appel en de andere partij appellant in incidenteel appel. Er zijn dan twee appelprocedures, waarin eventueel beide partijen weer incidenteel kunnen appelleren. In de beide appelprocedures worden dan dezelfde arbiters benoemd, die de procedures tegelijk afdoen.