Verklarende woordenlijst

Feiten/feitelijke grondslag


Feiten/feitelijke grondslag

Arbiters mogen – los van feiten van algemene bekendheid - alleen rekening houden met feiten die zij van partijen hebben gekregen. Zij mogen bijvoorbeeld niet zelf op de bouw zoeken naar meer gebreken naast de door partijen gestelde gebreken. De door een partij gemelde feiten vormen de feitelijke grondslag van haar vordering.

Die feitelijke grondslag moet de vordering kunnen dragen. Als u bijvoorbeeld stelt dat er lekkages in uw woning zijn doordat de aannemer bij het plaatsen van een lichtmast gaten in uw dak heeft geslagen, maar het blijkt dat die gaten zijn veroorzaakt door het gebruik van dakbedekking die smelt in de hete zon, mist uw vordering tot schadevergoeding feitelijke grondslag en moet deze worden afgewezen (los van andere redenen voor afwijzing).