Verklarende woordenlijst

Executoriale titel


Executoriale titel

Een executoriale titel is een geschrift dat vatbaar is voor tenuitvoerlegging (executie) met dwangmiddelen, zonder verdere rechterlijke tussenkomst. Een arbitraal vonnis voorzien van het exequatur van de Voorzieningenrechter is een executoriale titel.